RNDr. Mgr. Jiří Martinů

Externí spolupracovník | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Kontakt

jiri.martinu@mvso.cz
 

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost