Kurzy pro pedagogy

V rámci podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsme se Vám rozhodli nabídnout několik akreditovaných seminářů zaměřených na různá témata. Naše semináře Vám pomohou zvýšit kvalifikaci, efektivněji vést výuku a zároveň obohatit Vaše dosavadní zkušenosti.
Při volbě témat jsme vycházeli z aktuálních trendů a zkušeností lektorů z praxe i z vysokoškolské výuky na danou tématiku.

Abychom Vám vyšli co nejvíc vstříc, nabízíme Vám tyto 2 varianty:

  • Seminář probíhající ve Vaší škole.
  • Seminář probíhající v BEA campusu Olomouc.

Nabídka kurzů

Podnikavost

Kurz je zaměřený na získání potřebných kompetencí a praktických informací k projektové výuce v oblasti výchovy k podnikavosti, a to konkrétně na modelovém příkladu postupu od nápadu až k založení firmy.

Podpora podnikavosti a kreativity - základní kurz

Podpora podnikavosti a kreativity - kompletní kurz
 

Nástroje moderní a efektivní propagace školy

Seminář představí vedoucím pracovníkům škol možnosti, jak jednoduše a efektivně pracovat na budování dobrého jména školy, moderní nástroje digitálního marketingu, public relations a způsoby oslovení nových potenciálních studentů.

Prezentační dovednosti pro pedagogy

Účastníci kurzu se pod dohledem profesionálního trenéra naučí prezentovat efektivně, srozumitelně a přesvědčivě tak, aby zaujali každého posluchače.
 

Projektový a dotační management

Seminář je zaměřen na techniky přípravy projektů, jejich řízení a vyhodnocení. Dále se zaměřuje na možnosti financování různých typů projektů z veřejných zdrojů EU a ČR.

Využití ICT ve výuce a examinaci

Po absolvování semináře bude uživatel schopen efektivně využívat informační a komunikační technologie v procesu výuky. Pedagog bude rovněž schopen vytvořit nástroj pro elektronickou examinaci žáků a aplikovat jej do vyučovacího procesu.

Podpora podnikavosti a kreativity - rozšířený kurz

Nástroje kreativní prezentace ve výuce

Po absolvování semináře bude pedagog schopen využívat kreativní a interaktivní nástroje ve výuce tak, aby zaujal žáky a udržel jejich pozornost po celou dobu výuky. Zvýší tak nejen efektivitu, ale i zájem o dané téma.

Efektivní techniky výuky

  • Myšlenkové mapy.
  • Nástroje kreativní prezentace ve výuce.
  • Využití ICT ve výuce a examinaci.
  • Prezentační dovednosti pro pedagogy.

Kritické myšlení

Účastníci zjistí, kde a v čem jsou přirozené bariéry v používání kritického myšlení. Získají  návod, jak používat kritické myšlení při práci s informacemi, jak vést žáky a studenty v pedagogickém procesu ke kritickému myšlení.

Myšlenkové mapy ve výuce

Účastníci objeví nový způsob, jak snadněji a rychleji mapovat myšlenky, pořizovat logické záznamy a mimo jiné i správně využívat pravou a levou mozkovou hemisféru.

Akreditace kurzů

Vzdělávací program Platnost do Číslo akreditace
Podnikavost 21.08.2020 14776/2017-1-669
Podpora podnikavosti a kreativity - základní kurz 28.03.2021 438/2018-1-105
Podpora podnikavosti a kreativity - rozšířený kurz 28.03.2021 438/2018-1-105
Podpora podnikavosti a kreativity - kompletní kurz 28.03.2021 438/2018-1-105
Nástroje kreativní prezentace ve výuce 30.10.2022 27644/2019-1-857
Nástroje moderní a efektivní propagace školy 30.10.2022 27644/2019-1-857
Efektivní techniky výuky 30.10.2022 27644/2019-1-857
Využití ICT ve výuce a examinaci 30.10.2022 27644/2019-1-857
Kritické myšlení 30.10.2022 27644/2019-1-857
Prezentační dovednosti pro pedagogy 30.10.2022 27644/2019-1-857
Myšlenkové mapy ve výuce 30.10.2022 27644/2019-1-857
Projektový a dotační management 30.10.2022 27644/2019-1-857