Podnikání a inovace

Manažeři excelence

Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.
manažer excelence
+420 587 332 471
stefan.kolumber@mvso.cz

Věcný rámec:

  • Podnikatelský záměr – definování, analýzy, strukturované hodnocení, plány, …
  • Strategické řízení podniku

Lekce:

Bc. Ekonomika a management
– Podpora podnikání
– Podnikatelské záměry I.

Mgr. Ekonomika a management
– Podnikatelské záměry II.
– Strategické řízení podniku
– Facility management ve ZZ

Pre/Post/MBA – Healthcare Inovations
– Facility management ve ZZ
– Strategické řízení ve ZZ

Verze česká a anglická

Věda a výzkum:

Podnikatelské záměry ve zdravotnictví

Strategické řízení ve zdravotnictví

Business:

Poradenské a konzultační aktivity – OSVČ vše co potřebují, podnikání od A do Z (ekonomická, manažerská a IT agenda)

Kurzy pro OK, obyvatele – podnikání, …

MBA – Health care inovation

Partneři:

ČR
– OHK Olomouc
– Krajský úřad Olomouc
– Lékařská fakulta Univerzity Palackého
– TESCO SW

International:
– partnerské vysoké školy
– využití služeb agentury Cormack
– CISOK – IZR partneři