PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA

Akademický pracovník | Ústav marketingu a multimédií

Renáta Pavlíčková je absolventkou magisterských studijních programů „Ekonomika a management“, „Právní věda“, „Etika“ (Etika vztahů s veřejností a obchodní protokol) a studijního programu „Master of Business Administration“ (specializace Marketing). Je kvalifikovaným lektorem vzdělávání dospělých v České a Slovenské republice, absolventkou certifikovaných kurzů CIMA A - Marketing (Marketingový manažer) a CIMA B - Marketing (Marketingový specialista). V letech 1999 - 2007 pracovala u nadnárodní společnosti jako obchodní zástupce pro klíčové zákazníky, kde v terénu zajišťovala kompletní servis (objednávkový systém, merchandising, marketing) pro 80 filiálek obchodních řetězců na území Moravy. Od roku 2007 působí na Moravské vysoké škole Olomouc jako akademický pracovník a člen Ústavu marketingu a multimédií, byla vyučujícím a garantem studijních předmětů Marketing, Obchodní činnosti a Management prodeje. V roce 2014 nastoupila jako ředitelka vzdělávacího střediska a jako kmenová lektorka a odborný garant vzdělávacích programů CMA, kde se zabývala také akreditačními, certifikačními a autorizačními procesy. Orientuje se na oblast marketingu, tvorbu a aplikaci marketingového mixu, retailing. Její specializací je shopper marketing a brand management. Dlouhodobě se zabývá studiem vlivu nástrojů shopper marketingu a merchandisingu na nákupní chování spotřebitelů a na jejich rozhodovací procesy. V rámci své pedagogické činnosti preferuje provázanost teorie a praxe.

Kontakt

renata.pavlickova@mvso.cz
kancelář K2.221

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO