Krizový management a komunikace

studijní program: Ing. Ekonomika a management

Jedeme krizovku! Jak komunikovat v krizi?

Není každý den posvícení. Firmy se dnes a denně potýkají s problémy, které musí efektivně řešit. Chytrý krizový manažer však ví, jak identifikovat rizika a jak má vypadat perfektní krizová komunikace.


Předměty profilace

Moderní nástroje efektivního managementu Manažerské komunikační dovednosti
Strategický management

Marketingová komunikace
Manažerská psychologie a krizová komunikace

Mezinárodní marketing
Krizový management a řízení rizik

Studiem profilace získáte

Přehled v oblasti manažerské psychologie

Efektivní PR a marketingová komunikace

Tvorba analýzy rizik a strategie jejich předcházení

Více o profilaci:

Cílem profilace je seznámit studenty se základy krizového řízení a naučit je postupy pro předvídání rizik a krize, řízení rizik, řízení podniku během krize, hledání nových příležitostí její překonání. Dále se základními charakteristikami a specifiky mezinárodního managementu. Hlavní důraz je kladen na principy managementu mezinárodně působících podnikatelských subjektů v současném měnícím se globálním podnikatelském prostředí. Studenti budou dále seznámeni se základními možnostmi působení podnikatelských subjektů na mezinárodních trzích.