Řízení podniku

studijní program: Ing. Ekonomika a management

Máš ostré lokty a nebojíš se těžkých výzev?

Profilace Řízení podniku je koncipována speciálně pro potřeby stávajících i budoucích vrcholných manažerů a majitelů firem.


Předměty profilace

  • Moderní nástroje efektivního managementu
  • Podnikové finance 2
  • Manažerské účetnictví 2
  • Finanční analýzy a reporting
  • Cenotvorba a cenová strategie
  • Balanced Scorecard 1
  • Balanced Scorecard 2
  • Manažerská simulační hra

Studiem profilace získáte

Nejlepší manažerské vzdělání v ČR podle výzkumu Univerzity Karlovy

Skvělou přípravu v oblasti managementu

Přehled o aktuálních trendech v managementu

Více o profilaci:

Cílem profilace Řízení podniku je vysvětlit a naučit studenty metodiku jejich řízení. Studenti se seznámí s manažérským systémem řízení založeném na finančních a nefinančních měřítkách vhodně propojených z oblastí: lidské zdroje, interní procesy, zákazníci a finance do strategické mapy. Nabízená profilace se zabývá specifiky reálných podniků a dává studentům možnosti, potřebné znalosti a navrhuje konkrétní faktory hodnocení výkonnosti pro správné řízení podniku.

Další studijní možnosti: