Řízení podniku

studijní program: Ing. Ekonomika a management

Máš ostré lokty a nebojíš se těžkých výzev?

Profilace Řízení podniku je koncipována speciálně pro potřeby stávajících i budoucích vrcholných manažerů a majitelů firem.


Předměty profilace

Moderní nástroje efektivního managementu
Cenotvorba a cenová strategie
Podnikové finance 2
Manažerské účetnictví 2
Finanční analýzy a reporting
Balanced Scorecard 1
Balanced Scorecard 2
Informatika pro business 2

Studiem profilace získáte

Nejlepší manažerské vzdělání v ČR podle výzkumu Univerzity Karlovy

Skvělou průpravu v oblasti managementu

Přehled o aktuálních trendech v managementu

Více o profilaci:

Cílem profilace Řízení podniku je vysvětlit a naučit studenty metodiku jejich řízení. Studenti se seznámí s manažérským systémem řízení založeném na finančních a nefinančních měřítkách vhodně propojených z oblastí: lidské zdroje, interní procesy, zákazníci a finance do strategické mapy. Nabízená profilace se zabývá specifiky reálných podniků a dává studentům možnosti, potřebné znalosti a navrhuje konkrétní faktory hodnocení výkonnosti pro správné řízení podniku.