Podnikání a inovace

studijní program: Ing. Ekonomika a management

Máš podnikatelské myšlení a neotřelé nápady?

Profilace Podnikání a inovace je určena všem, kteří se nebojí jít s kůží na trh. Pod vedením zkušených podnikatelů se dozvíte, jak zvýšit konkurenceschopnost vaší firmy či jak založit prosperující podnik.


Předměty profilace

  • Malé a střední podnikání
  • Management inovací
  • Podnikání na internetu
  • Cenotvorba a cenová strategie
  • Manažerská simulační hra
  • Mezinárodní marketing
  • Balanced Scorecard 1
  • Balanced Scorecard 2


 

Studiem profilace získáte

Nejlepší podnikatelské vzdělání v ČR podle výzkumu Univerzity Karlovy

Skvělou přípravu v oblasti managementu

Detailní vhled do problematiky startupů

Více o profilaci:

Profilace se zaměřuje na získání teoretických a praktických poznatků a dovedností z oblasti podnikání a řízení inovací. Po absolvování profilace bude absolvent schopen se orientovat v administrativních a ekonomických podmínkách podnikání a v existujících možnostech podpory při startu podnikání. Dovede proměnit podnikatelský nápad do reálného business plánu. Získá základy v prezentačních a komunikačních dovednostech. Pomocí simulační hry pochopí ekonomické zákonitosti fungování firmy a trhu. Porozumí vlivu realizovaných rozhodnutí na celkový výsledek firmy. Naučí se řídit tým spolupracovníků a rozhodovat se ve specifických situacích na trhu. Získá základní manažerské a obchodní dovednosti. Seznámí se zákonitostmi obchodního jednání a budování vztahů se zákazníky. Naučí se kreativně přistupovat k hledání podnikatelských příležitostí, řídit inovační aktivity a ovládat jednoduché inovační metody a techniky. Po absolvování profilace bude absolvent připraven vstoupit do světa podnikání a inovací nebo své znalosti uplatnit na manažerských pozicích ve středně velkých firmách.