Projekty

EDULAM II

Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce a digitalizaci II

 • Doba řešení: 01.02.2020 – 31.12.2022
 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013115

ROKA

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na MVŠO
 

 • Doba řešení: 01.09.2019 – 31.08.2022
 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014592

SPATIONOMY 2.0

Spatial and economic science in higher education – addressing the playful potential of simulation games

 • Doba řešení: 09/2019-08/2022
 • Identifikační kód projektu: 2019-1-CZ01-KA203-061374

EFAS Season One

 • Doba řešení: 01. 07. 2019 – 28. 2. 2021
 • Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_274/0018365

Index společenské odpovědnosti

Projekt (TL02000336/Index společenské odpovědnosti) je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

 • Doba řešení: 01. 02. 2019 – 31. 01. 2022
 • Registrační číslo: TL02000336

EDULAM

Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce, digitalizaci a internacionalizaci

 • Doba řešení: 1.8.2017-31.7.2020
 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002341

MedDiag

 • Doba trvání: 1. 1. 2018 – 31. 10. 2020
 • Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012488

Dokončené projekty