Projekty

Rozvoj aktivit Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. v roce 2024

OLOMOUC - VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA, INOVACE

  • Doba řešení: 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
  • Evidenční číslo: 14056

Rozvoj aktivit Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. v roce 2024

PODPORA MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE INTERNATIONAL DAYS OF SCIENCE 2024

  • Doba řešení: 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
  • Evidenční číslo: 14050

Rozvoj aktivit Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. v roce 2024

PROGRAM NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2024

  • Doba řešení: 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024
  • Registrační číslo: KUOLX01Y1UK0

COMMITTED

 COMpliance of acadeMIc acTiviTies with forEign traDe

  • Doba řešení: 01.04.2022 - 30.06.2024
  • Identifikační kód projektu: KA220-VET-DB8A2CA4

Dokončené projekty