Projekty

COMMITTED

 COMpliance of acadeMIc acTiviTies with forEign traDe

 • Doba řešení: 01.04.2022 - 31.03.2024
 • Identifikační kód projektu: KA220-VET-DB8A2CA4

V4 - Visegrad Fund 

The Establishment of a Platform for Healthcare Innovations in V4 Countries and Israel

Doba řešení: 23.05.2022 - 20.10.2022

Registrační číslo: 22210051

Rozvoj aktivit Moravské vysoké školy Olomouc o.p.s. v roce 2022

 • Doba řešení: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
 • Registrační číslo: KUOLX01MHG0E

Rozvoj aktivit Moravské vysoké školy Olomouc o.p.s. v roce 2022

Vybudování platformy start-upovských podnikatelů k podpoře podnikání studentů MVŠO a transferů zkušeností z podnikání   

 • Doba řešení: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
 • Evidenční číslo: 11705

EFAS Season Two

EFAS Season Two

 • Doba řešení: 01. 04. 2021 - 31. 03. 2023
 • Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024495

EDULAM II

Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce a digitalizaci II

 • Doba řešení: 01. 02. 2020 – 31. 12. 2022
 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013115

Rozvoj aktivit Moravské vysoké školy Olomouc o.p.s. v roce 2022

Podpora mezinárodní vědecké konference International Days Of Science 2022

 • Doba řešení: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022
 • Evidenční číslo: 11785

BESPOKE

BusinESs PresentatiOn sKills for Employability Fostering Digital Business Presentation Skills To Enhance Employability In The European Labour Market

 • Doba řešení: 01. 12. 2021 - 30. 11. 2023
 • Identifikační kód projektu: KA220-HED-723B5447

IKAPOK II

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II      

 • Doba trvání: 01. 11. 2020 - 31. 10. 2023
 • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425

ROKA

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na MVŠO                                        

 • Doba řešení: 01. 09. 2019 – 31. 08. 2022
 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014592

SPATIONOMY 2.0

Spatial and economic science in higher education – addressing the playful potential of simulation games

 • Doba řešení: 01. 09. 2019 - 31. 12. 2022
 • Identifikační kód projektu: 2019-1-CZ01-KA203-061374

Dokončené projekty