Projekty

COMMITTED

 COMpliance of acadeMIc acTiviTies with forEign traDe

 • Doba řešení: 01.04.2022 - 31.03.2024
 • Identifikační kód projektu: KA220-VET-DB8A2CA4

BESPOKE

BusinESs PresentatiOn sKills for Employability Fostering Digital Business Presentation Skills To Enhance Employability In The European Labour Market

 • Doba řešení: 01. 12. 2021 - 30. 11. 2023
 • Identifikační kód projektu: KA220-HED-723B5447

Rozvoj aktivit Moravské vysoké školy Olomouc o.p.s. v roce 2023

 • Doba řešení: 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
 • Registrační číslo: KUOLX01S2W7W

Rozvoj aktivit Moravské vysoké školy Olomouc o.p.s. v roce 2023

ROZVOJ AKTIVIT PODNIKATELSKÉ PLATFORMY K PODPOŘE VZNIKU STUDENTSKÝCH START-UPŮ NA MVŠO   

 • Doba řešení: 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
 • Evidenční číslo: 13040

Rozvoj aktivit Moravské vysoké školy Olomouc o.p.s. v roce 2023

PODPORA CYKLU MEZINÁRODNÍCH WORKSHOPŮ V RÁMCI AKTIVITY STŘEDOEVROPSKÁ AKADEMICKÁ INICIATIVA

 • Doba řešení: 01. 01. 2023 - 31. 12. 2023
 • Evidenční číslo: 13016

IKAPOK II

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II      

 • Doba trvání: 01. 11. 2020 - 31. 10. 2023
 • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425

Dokončené projekty