Projekty

EFAS Season Two

 • Doba řešení: 01. 04. 2021 - 31. 03. 2023
 • Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024495

IKAPOK II

Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II

 • Doba trvání: 01. 11. 2020 - 31. 10. 2023
 • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425

EDULAM II

Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce a digitalizaci II

 • Doba řešení: 01. 02. 2020 – 31. 12. 2022
 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013115

ROKA

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na MVŠO

 • Doba řešení: 01. 09. 2019 – 31. 08. 2022
 • Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014592

SPATIONOMY 2.0

Spatial and economic science in higher education – addressing the playful potential of simulation games

 • Doba řešení: 01. 09. 2019 - 31. 08. 2022
 • Identifikační kód projektu: 2019-1-CZ01-KA203-061374
   

Index společenské odpovědnosti

Projekt (TL02000336/Index společenské odpovědnosti) je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

 • Doba řešení: 01. 02. 2019 – 31. 01. 2022
 • Registrační číslo: TL02000336

Dokončené projekty