Ústav aplikované matematiky a IT

Pracovníci

Externisté

RNDr. Vladimíra Mádrová, CSc.
Ing. Vladimír Horák