Ústav aplikované matematiky a IT

Excelence ústavu

  • Fuzzy množiny

Hlavní odbornost Ústavu aplikované matematiky a informačních technologií se týká využití multikriteriálních modelů v kombinaci s teorií fuzzy množin v rozhodovacích ekonomických problémech obsahujících neurčitost. Členové ústavu se také zabývají problematikou pojištění organizací proti kybernetickému riziku, podnikovými informačními systémy a kybernetickou bezpečností.

Pracovníci

Externisté

RNDr. Vladimíra Mádrová, CSc.
Mgr. Ivona Tomečková, Ph.D.

Ing. Jiří Blahuta, Ph.D.