Ústav financí a účetnictví

Excelence ústavu

  • Daně

V rámci excelence v oblasti výuky jsou u studentů MVŠO rozvíjeny jejich znalosti a dovednosti jak z teoretického, tak praktického pohledu. Za účelem propojení praktického a teoretického pohledu je při výuce finančního účetnictví používán reálný účetní software, který využívá také řada malých a středních podniků. V oblasti daní studenti řeší případové studie, se kterými se mohou v praxi setkat. Rovněž je věnována pozornost specifickým případům spojených s účetnictvím a daněmi u malých a středních podniků. Potenciální projektové aktivity jsou zacíleny na řešení problému spojeného s nastavením daňové kvóty, daňového a odvodového zatížení zaměstnanců či OSVČ. Na mezinárodní úrovni bude rozvíjena spolupráce s vybranými univerzitami v zemích V4.  

Pracovníci

Externisté

Excelence

  • Daně