Ústav inovací ve zdravotnictví

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D.
Manažer ústavu

Excelence ústavu

  • Inovační ekosystémy

Inovace a inovační ekosystémy ve zdravotnictví jsou hlavními tématy ústavu. V jednotlivých projektech se pracovníci věnují problematice řízení a ekonomiky poskytovatelů zdravotní péče a fungování startupů ve zdravotnictví. Ve spolupráci s Centrem česko-izraelských inovací a partnerství a Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou rozvíjí spolupráci v této oblasti s Izraelem a dalšími partnery ve Visegrádských zemích.

Pracovníci

Ing. Jaroslav Škrabal

Externisté

Excelence

  • Inovační ekosystémy