Ústav inovací ve zdravotnictví

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D.
Manažer ústavu

Strategická partnerství

Profesní svazy

  • Svaz průmyslu a dopravy
  • Česko – Izraelská smíšená obchodní komora

Univerzity

  • Reichman University (Israel)
  • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Externisté

JUDr. Zuzana Vylegalová