Ústav marketingu a multimédií

Excelence ústavu

  • Management franšíz

Ústav Marketingu a multimédií nabízí získání znalostí i zkušeností z reálného marketingu pro užití ve firmách, podnicích i institucích. Mezi specializace ústavu patří mj. „Principy budování a rozvoje obchodních sítí v zemích SEE“, kde lze získat exkluzívní informace,
jak postupovat při realizaci podnikatelského nápadu, od jeho vzniku, ověření, dokumentaci až po expanzi podniku (podnikatelského nápadu) nejen v regionu, ale i do zahraničí např. formou franšízingu. Franšízing je považován za „Distribuční systém“ 21. století. Ústav umožňuje, díky vyžití nejmodernějších technologií, zapojení studentů do příprav i realizací marketingových strategií pro školu nebo pro partnerské firmy. Přednášky jsou doplněny exkurzemi, diskusními panely s podnikateli, reálnými případovými studiemi, eventy apod.

Pracovníci

Mgr. Monika Tomašovičová

Externisté

PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA
Bc. Miroslav Roth

Excelence

  • Management franšíz