Ústav podnikové ekonomiky a podnikání

Excelence ústavu

  • Rodinné firmy

V oblasti výuky je excelence zaměřena na hlubší poznání fungování rodinného podniku včetně úskalí spojených s řízením, financováním
a personalistikou. Zároveň jsou rozvíjeny poznatky související s procesem plánování a řízení následnictví za účelem zachování kontinuity a budoucí existence rodinné firmy.

  • Podnikavost a strat-upy

Ústav se zaměřuje na rozvíjení znalostní kompetence studentů k podnikání a motivuje je k zahájení vlastní podnikatelské činnosti.
Za účelem podpory podnikavosti žáků na středních školách v Olomouckém kraji vzniklo při MVŠO v rámci projektu IKAP Krajské centrum podpory podnikavosti, které vytváří odborné zázemí pro středoškolské pedagogy a start-upisty. Zároveň inspiruje žáky k etickému chování a udržitelnému podnikání. Ve vědeckovýzkumné činnosti je zacíleno na řešení mezinárodního projektu podpory start-upů v akademickém prostředí na vybraných univerzitách.

Pracovníci

Externisté

Ing. Michal Menšík, Ph.D.

Excelence

  • Rodinné firmy
  • Podnikavost
  • Start-ups