Podnikání a startupy

studijní program: Bc. Ekonomika a management

Máš podnikatelské myšlení a neotřelé nápady?

Profilace Podnikání a startupy je přesne pro tebe, pokud máš podnikatelský duch a nebojíš se vyjít mimo zaběhnuté cesty. Pod vedením zkušených podnikatelů ti poskytneme nástroje a know-how, jak přetavit skvělý nápad v úspěšný startup.
Pripoj se k nám a posuň své podnikatelské ambice na další level!


Předměty profilace

  • Strategické řízení firmy
  • Podnikání
  • Podniková ekonomika 1
  • Podniková ekonomika 2
  • Náklady, kalkulace a ceny
  • Start - up
  • Trendy v marketingové komunikaci
  • Informatika pro bussiness 1

Studiem profilace získáte

Znalosti o založení a správě startupu.

Schopnost generovat inovativní nápady.

Mentoring od zkušených podnikatelů.

Více o profilaci:

Profilace se zaměřuje na získání teoretických a praktických poznatků a dovedností z oblasti podnikání, ekonomiky a strategického řízení podniku. Po absolvování profilace si absolvent osvojí principy efektivního hospodaření podniku a bude schopen se orientovat v majetkové
a kapitálové struktuře podniku, v nákladech, kalkulacích a v tvorbě cen. Bude schopen realizovat analýzy podnikatelského prostředí
a implementovat metody strategického řízení. Bude umět vypracovat podnikatelský záměr a orientovat se v možnostech jeho financování. Získá praktické poznatky, jak vybudovat úspěšný startup a jak překonat úskalí s tím související. Osvojí si inovativní přístupy k tvorbě podnikatelských modelů a získá povědomí o právním a etickém rámci v podnikání. Po absolvování profilace bude absolvent připraven působit na ekonomických a obchodních pozicích u malých a středních podniků nebo realizovat vlastní podnikatelskou činnost.

Student's Pitch Deck

Starupová soutěž realizovaná s podporou města Olomouce dává studentům možnost představit vlastní podnikatelký nápad.