Veřejná ekonomika a správa

studijní program: Bc. Ekonomika a management

Převezměte otěže v řízení veřejného sektoru

Zajímá vás, jak funguje státní rozpočet? Nedá vám spát žádná ekonomická zpráva? Chcete vědět, co stojí za rozhodováním našich politiků? Zaměření vás provede světem veřejné ekonomiky a připraví na řídící funkci ve veřejném sektoru.


Předměty profilace

Makroekonomie 1
Soukromé právo 2
Aplikovaná hospodářská politika
Veřejné finance
Zdroje ekonomických dat
Aktuální trendy světové ekonomiky
Aktuální trendy udržitelné ekonomiky
Spationomy

Studiem profilace získáte

Schopnost vyhodnocování ekonomických dat

Dovednost posoudit stav hospodářské politiky

Přehled o aktuálních ekonomickch trendech

Více o profilaci:

Zajímá vás, proč vláda zvyšuje deficit státního rozpočtu? Jaké to může mít dopady na ekonomickou situaci země? Jak se projeví digitalizace ve vztahu k zaměstnanosti a rozvoji společnosti? Zajímá vás, zda a jak může ekonomika přispět k ochraně životního prostředí? Víte, co je to cirkulační ekonomika, bioekonomika a obchodování s emisními povolenkami? A jaká jsou prostorová specifika toho všeho?

Potom si určitě vyberte naši specializaci Veřejná ekonomika a správa. V hodinách Makroekonomie 1 zjistíte, jak spolu souvisí HDP, státní rozpočet, nezaměstnanost, inflace a mezinárodní obchod. Ve Zdrojích ekonomických dat se naučíte vyhledávat a adekvátně používat relevantní a validní ekonomická data. Ve Veřejných financích se zaměříme na oblast veřejných rozpočtů a otázku, jak efektivně nakládat s veřejnými prostředky. Aplikovaná hospodářská politika vám pomůže zorientovat se v aktuálním dění a správně vyhodnotit informace nejen v Hospodářských novinách. A k tomu všemu je důležitá pokročilá znalost práva aneb Soukromé právo 2.

Pokud si budete chtít ještě dále rozšířit obzory, můžete se podívat do tajů Světa po roce 2020, prozkoumat, zda existuje vztah Ekonomie a životního prostředí či jak lze pozorovat ekonomické vztahy z hlediska prostorového rozmístění a geografických specifik v předmětu Spationomy.