Veřejná ekonomika a správa

studijní program: Bc. Ekonomika a management

Převezměte otěže v řízení veřejného sektoru

Zajímá vás, jak funguje státní rozpočet? Nedá vám spát žádná ekonomická zpráva? Chcete vědět, co stojí za rozhodováním našich politiků? Zaměření vás provede světem veřejné ekonomiky a připraví na řídící funkci ve veřejném sektoru.


Předměty profilace

  • Makroekonomie 1
  • Soukromé právo 2
  • Aplikovaná hospodářská politika 
  • Veřejné finance
  • Daňový systém ČR
  • Ekonomie životního prostředí
  • Aktuální trendy světové ekonomiky
  • Aktuální trendy udržitelné ekonomiky

Studiem profilace získáte

Schopnost vyhodnocování ekonomických dat

Dovednost posoudit stav hospodářské politiky

Přehled o aktuálních ekonomickch trendech

Více o profilaci:

Zajímá vás, proč vláda zvyšuje deficit státního rozpočtu? Jaké to může mít dopady na ekonomickou situaci země? Jak se projeví digitalizace ve vztahu k zaměstnanosti a rozvoji společnosti? Zajímá vás, zda a jak může ekonomika přispět k ochraně životního prostředí? Víte, co je to cirkulační ekonomika, bioekonomika a obchodování s emisními povolenkami? A jaká jsou prostorová specifika toho všeho?

Potom si určitě vyberte naši specializaci Veřejná ekonomika a správa. V hodinách Makroekonomie 1 zjistíte, jak spolu souvisí HDP, státní rozpočet, nezaměstnanost, inflace a mezinárodní obchod. Ve Daňovém systému ČR se naučíte  o různých druzích daní, jejich výpočtu a způsobech, jak se dane, platby a povinnosti vztahují k různým ekonomickým subjektům. Ve Veřejných financích se zaměříme na oblast veřejných rozpočtů a otázku, jak efektivně nakládat s veřejnými prostředky. Aplikovaná hospodářská politika vám pomůže zorientovat se v aktuálním dění a správně vyhodnotit informace nejen v Hospodářských novinách. A k tomu všemu je důležitá pokročilá znalost práva aneb Soukromé právo 2.

Pokud si budete chtít ještě dále rozšířit obzory, můžete se podívat do tajů Světa po roce 2020, prozkoumat, zda existuje vztah Ekonomie a životního prostředí.