Veřejná ekonomika a správa

studijní program: Bc. Ekonomika a management

Převezměte otěže v řízení veřejného sektoru

Zajímá vás, jak funguje státní rozpočet? Nedá vám spát žádná ekonomická zpráva? Chcete vědět, co stojí za rozhodováním našich politiků? Zaměření vás provede světem veřejné ekonomiky a připraví na řídící funkci ve veřejném sektoru.


Předměty profilace

  • Makroekonomie 1
  • Soukromé právo 2
  • Aplikovaná hospodářská politika 
  • Veřejné finance
  • Daňový systém ČR
  • Ekonomie a životní prostředí
  • Aktuální trendy světové ekonomiky
  • Aktuální trendy udržitelné ekonomiky

Studiem profilace získáte

Schopnost vyhodnocování ekonomických dat

Dovednost posoudit stav hospodářské politiky

Přehled o aktuálních ekonomických trendech

Více o profilaci:

Zajímá vás, proč vláda zvyšuje deficit státního rozpočtu? Jaké to může mít dopady na ekonomickou situaci země? Jak se projeví digitalizace ve vztahu k zaměstnanosti a rozvoji společnosti? Zajímá vás, zda a jak může ekonomika přispět k ochraně životního prostředí? Víte, co je to cirkulační ekonomika, bioekonomika a obchodování s emisními povolenkami? A jaká jsou prostorová specifika toho všeho?

Potom si určitě vyberte naši specializaci Veřejná ekonomika a správa. V hodinách Makroekonomie 1 zjistíte, jak spolu souvisí HDP, státní rozpočet, nezaměstnanost, inflace a mezinárodní obchod. Ve Daňovém systému ČR se naučíte  o různých druzích daní, jejich výpočtu a způsobech, jak se dane, platby a povinnosti vztahují k různým ekonomickým subjektům. Ve Veřejných financích se zaměříme na oblast veřejných rozpočtů a otázku, jak efektivně nakládat s veřejnými prostředky. Aplikovaná hospodářská politika vám pomůže zorientovat se v aktuálním dění a správně vyhodnotit informace nejen v Hospodářských novinách. A k tomu všemu je důležitá pokročilá znalost práva aneb Soukromé právo 2.

Pokud si budete chtít ještě dále rozšířit obzory, můžete se podívat na Trendy v ekonomice, prozkoumat, zda existuje vztah Ekonomie a životního prostředí.