Účetnictví a podnikové finance

studijní program: Bc. Ekonomika a management

Vládneš pevnou rukou a chceš mít přehled o stavu financí?

Bez přehledu v oblasti financí se neobejde žádný manažer. Připravte se na kariéru v bankovních institucích, veřejné správě, malých a středních podnicích i velkých organizacích.


Předměty profilace

  • Finanční účetnictví 1
  • Finanční účetnictví 2
  • Manažerské účetnictví
  • Podniková ekonomika 1
  • Podniková ekonomika 2
  • Náklady, ceny a kalkulace
  • Start - up
  • Informatika pro bussiness 1
     

Studiem profilace získáte

Nejlepší podnikatelské vzdělání v ČR podle výzkumu Univerzity Karlovy

Schopnost finančního řízení podniku

Dovednost sestavovat finanční plány a prognózy

Více o profilaci:

Po absolvování profilace Účetnictví a podnikové finance budou studenti schopni používat specifické nástroje a metody z oblasti finančního řízení podniku, včetně řízení softwarové podpory při naplňování strategie podniku. Budou schopni optimalizovat komplexně nákladovou strukturu firmy ve vazbě na aktualizaci a kontinuální tvorbu kalkulací a cen. Dále budou schopni sestavit finanční prognózy, plány a korektně posuzovat finanční zdraví podniku. Současně získají kompetence nezbytné k vyhodnocování ekonomické efektivnosti nákladových investic a osvojí si principy jejich financování. Studenti budou rozumět zásadám řízení tvorby cen a nejvíce užívaným modulům v oblasti účetnictví. Budou umět spolupracovat s ostatními manažery koordinovat, řídit a kontrolovat všechna podnikatelská rozhodnutí ve vazbě na růst hodnoty firmy. Studenti budou rozumět jak identifikaci nákladů, tak i dosahování kladného výsledku hospodaření, které je základním podnětem podnikatelské činnosti. Součástí získaných kompetencí bude schopnost volit optimální účetně manažérský mix pro daný typ a konkrétní situaci podniku.