Rodinné podnikání

studijní program: Bc. Ekonomika a management

Zajímá Tě rodinný byznys?

Připravte se na úspěch ve světě rodinného podnikání! Jste součástí rodiny s vlastní firmou? Rozvíjejte a transformujte odkaz sve rodiny do nových úrovní úspěchu.

Připojte se k našemu týmu odborníků a otevřete si dveře k vynikající kariéře v rodinném podnikání.

Přijďte a budujte svou cestu k prosperitě a růstu!


Předměty profilace

  • Strategické řízení firmy
  • Podnikání 
  • Podniková ekonomika 1
  • Podniková ekonomika 2
  • Rodinné podnikání
  • Trendy v marketingové komunikaci
  • Personalistika v praxi
  • Náklady, ceny a kalkulace

Studiem profilace získáte

Nejlepší podnikatelské vzdělání v ČR podle výzkumy Karlovy Univerzity

Dovednosti ekonoma pro rodinný busines

Unikátní vzdělání pro úspěšnou kariéru v rodinném podnikání

Více o profilaci:

Profilace se zaměřuje na získání teoretických a praktických poznatků z oblasti podnikání, ekonomiky, řízení lidských zdrojů a strategického řízení firmy. Důraz je kladen na specifika řízení, rozvoj a způsoby financování rodinné firmy. Pozornost bude rovněž zaměřena na plánování a řízení následnictví. Po absolvování profilace si absolvent osvojí ekonomiku a management rodinné firmy. Bude umět úspěšně ovlivňovat ekonomickou kondici svého podnikání. Po absolvování profilace bude absolvent připraven řídit a rozvíjet činnost rodinného podnikání.