PR a marketing

studijní program: Bc. Ekonomika a management

Pro odvážné kreativce a komunikativce

Komunikace vám nikdy nebyla cizí, nebojíte se mluvit a klávesnice tančí radostí, když sepisujete jakýkoli text? Pak se vrhněte do světa PR a marketingu. Pomůžeme vám se zorientovat ve světě Public Relations, zdokonalit v kreativních činnostech a ukážeme vám, jak správně vyhodnocovat marketingové aktivity.


Předměty profilace

  • Marketing
  • Management 1
  • Management 2
  • Marketingový výzkum
  • Event marketing
  • Public Relations
  • Trendy v marketingové komunikaci
  • Psychologie zákazníka

Studiem profilace získáte

Přehled o marketingových trendech

Praktické dovednosti při tvorbě reklamních kampaní

Zkušenosti nezbytné pro tvorbu lovebrandu

Více o profilaci:

Zaměření PR a marketing uvede studenty do oblasti firemní komunikace. Pod vedením Tomáše Jelínka, jednoho z největších českých odborníků na PR a bývalého poradce Václava Havla, se dozví, jak udržovat vztah s médii nebo jak nastavit krizovou komunikaci. Během studia dále zjistí, jak spravovat sociální sítě, sestavit komunikační mix, nebo které marketingové nástroje mohu při své práci využít. Veškeré teoretické poznatky studenti aplikují v rámci odborné praxe v partnerských organizacích MVŠO či pod záštitou oddělení PR a marketingu MVŠO.


Case study | Trendy v marketingové komunikaci

Spolupráce s olomouckým startupem Saunoo vyústila v zadání projektu. Studentské týmy, které se vžily do role marketingové agentury, měly za úkol zrealizovat marketingový výzkum, na jehož základě navrhnou marketingovou kampaň, kterou odprezentují majitelům firmy. Jako nadstandardní se jevil přístup dvou týmů, které se pohybovaly na poli event, ambush, prožitkového a guerilla marketingu.