Výběr studijní profilace

Pro stávající studenty MVŠO

Proč si zvolit studijní profilaci?

Výběr zaměření dává studentům možnost úzce se specializovat na konkrétní tématiku vycházející ze studijního programu Ekonomika a management a věnovat se detailněji oblastem, které je zajímají.  Na základě splnění profilačních předmětů obdrží studenti certifikát dokládající jejich profesní způsobilost a kompetence v dané oblasti. Certifikát mohou studenti obdržet již v průběhu studia.