Výběr studijní profilace

Pro stávacící studenty MVŠO

Proč si zvolit studijní profilaci?

Výběr zaměření dává studentům možnost úzce se specializovat na konkrétní tématiku vycházející ze studijního programu Ekonomika a management a věnovat se detailněji oblastem, které je zajímají.  Na základě splnění profilačních předmětů obdrží studenti certifikát dokládající jejich profesní způsobilost a kompetence v dané oblasti. Certifikát mohou studenti obdržet již v průběhu studia.

 • Vyberte
 • Podnikání a startupy
 • Účetnictví a podnikové finance
 • PR a marketing
 • Event marketing
 • Veřejná ekonomika a správa
 • Řízení lidských zdrojů
 • Vyberte
 • Podnikání a inovace
 • Řízení podniku
 • Strategické podnikání
 • Procesní a projektový management
 • Manažerská informatika
 • Krizový management a komunikace
 • Řízení lidských zdrojů